Continuïteit verzekerd voor de socio-economische streekwerking in West-Vlaanderen

Vanaf 1 augustus 2019 ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen via haar agentschap, de POM West-Vlaanderen, de socio-economische streekwerking verder in alle regio’s in West-Vlaanderen.

De vzw ERSV West-Vlaanderen - de juridische koepelstructuur boven de West-Vlaamse RESOC’s en het Streekoverleg Kust - wordt stopgezet op 31 juli 2019. Concreet houdt dit in dat de ERSV bedrijfstak “streekoverleg” formeel overgenomen wordt door de POM West-Vlaanderen. De medewerkers worden geïntegreerd binnen de Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen. Op die manier willen we blijven streven naar een breed gedragen en slagkrachtige (socio-economische) streekwerking. Binnen dit vernieuwde en verruimde model van streekwerking houden we het tripartiet overleg (lokale besturen, provincie, sociale partners) op streekniveau aan. 

Deze herstructurering kadert in een globale visie waarbij de Provincie zich als regiobestuur, vanuit haar grondgebonden bevoegdheden, inzet om de verschillende regio’s in West-Vlaanderen verder te versterken en aantrekkelijker te maken. Het ligt eveneens in lijn met de succesvolle traditie van ondersteuning en participatie aan het regionaal socio-economisch overleg. De provinciale eerstelijnswerking op het niveau van de verschillende regio’s (Midden-, Zuid-, Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Kust) wordt nu als dusdanig wezenlijk versterkt met een socio-economische dimensie via haar agentschap, de POM West-Vlaanderen. 

Momenteel zitten we nog in de transitieperiode, maar in het najaar maken we samen met alle partners een (nieuwe) doorstart met de streekwerking en het socio-economisch streekoverleg. 

Vanaf 1 augustus 2019 fungeert voor Midden-West-Vlaanderen de heer Nick Vanwalleghem, stafmedewerker streekwerking, als contactpersoon voor de socio-economische streekwerking binnen het team van de heer Bruno Tricot, die als regiocoördinator bij de Provincie West-Vlaanderen de globale streekwerking voor de regio coördineert.

Voor meer info contacteer: Bruno Tricot via Bruno.Tricot@west-vlaanderen.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KLIK HIER OM HET EINDRAPPORT TE DOWNLOADEN

KLIK HIER OM DE EINDPRESENTATIE TE DOWNLOADEN

KLIK HIER OM DE PANCARTE TE DOWNLOADEN


 
 
Brochure 'Sociale Economie in Midwest' Klik hier voor meer informatie
MIDWEST 2020 In Actie: Jaarverslag 2017 Klik hier voor meer informatie