IBRAVE

logo IBRAVE

The way to brand

Binnen het IBRAVE-project (Improvement of Branding for Rural Areas Through Vocational Education) wisselen gemeenten met een gelijkaardig profiel in een gelijkaardige situatie (industrieel karakter, brain drain, economisch profiel te onbestemd,...) uit verschillende Europese landen ervaringen, expertise en goede praktijken uit om het lokaal en regionaal niveau op professionele wijze bij te staan in het zich aantrekkelijk(er) voorstellen als ideale plaats om in te ondernemen, werken, wonen en recreeëren.

Vele gemeenten kampen immers met een gebrek aan kennis/methodieken m.b.t. het bepalen van het eigen economisch profiel en het posietief uitdragen ervan. Het recreatief-toeristisch ontwikkelen van bepaalde lokale/regionale troeven, die passen binnen een gedragen branding strategie, leidt tot nieuwe economische kansen.

Het project omvat 4 transnationale meetings die gekoppeld worden aan 4 thematische workshops:
 • Workshop 1 (januari 2015): Globale / Europese / Regionale / lokale scanning & DNA profiel
 • Workshop 2 (juni 2015): Welk beeld hebben inwoners van hun stad/gemeente/regio? Welk beeld heeft u van de regio?
 • Workshop 3 (november 2015): Traditionel / niet traditionele branding methodes en tools.
 • Workshop 4 (Mei 2016): 'Duurzame Lokale Actie Plannen m.b.t. local branding'

Doel van het project

Uitwisseling van ervaringen en expertise (bv. m.b.t. gebruik van apps / sociale media, attractiviteits-barometer, ...) om zo de eigen competenties m.b.t. branding te versterken.

Lokale besturen een 'tool-kit' bezorgen om een duurzaam en efficiënt local branding beleid uit te stippelen. Deze zogenaamde tool-kit omvat volgende aspecten:
 • SWOT-analyse van de partners hun gebieden aan de hand van twee vragelijsten gemaakt door Lemvig (DK): Welk beeld hebben inwoners van hun regio, Welk beeld heeft u van de regio?
 • Do's en Don'ts rond 'branding'
 • Richtlijnen rond het gebruik van apps om toeristische troeven te promoten
 • Een film op YouTube.
 • Lokale actieplannen van de projectpartners

Kader

Het IBRAVE-project wordt gefinacierd en uitgevoerd binnen het programma 'Erasmus+''. Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken.

Looptijd

Het IBRAVE-project loopt 24 maanden.
 • Startdatum 01/09/2014
 • Einddatum 31/08/2016

Projectpartners / consortium

Het consortium bestaat uit 3 lokale besturen (Tranemo Kommun (SE), Lemvig Kommune (DK) en Ayuntamiento de Ceuti (ES)), een regionaal socio-economisch platform (RESOC Midden-West-Vlaanderen), twee middelbare scholen (Colegiul Economic Buzau (RO), Ekonomska Skola Braca Radic (HR)), een universiteit (Universidad de Almeria (ES)) en een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in branding en digital design (Exesios Ltd (UK)).

Het project wordt gecoördineerd door de gemeente Ceuti uit Spanje.

Samen zoeken deze organisaties, elk vanuit hun achtergrond en expertise, naar de meest geschikte branding methodieken en tools.


Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5


2-daagse Midwest-regio

Op 12 en 13 november 2015 kwamen vertegenwoordigers uit maar liefst 6 verschillende Europese landen samen om expertise en goede praktijken uit te wisselen rond 'citymarketing en regional branding'. Dit werk- studiebezoek kaderde in de uitvoering van het Erasmus+ project IBRAVE (Improvement of Branding for Rural Areas through Vocational Education) dat sinds 2014 ook in de regio Midden-West-Vlaanderen loopt en waarbinnen met een aantal scholen/universiteiten, steden en regio's uit Spanje, Denemarken, Zweden, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië ervaringen en goede praktijken uitgewisseld worden rond het uitwerken van een efficiënte en effectieve regio-branding.

Het 2-daags programma doorkruiste de ruime Midwest-regio en hield o.a. halt in Bulskampveld voor een toelichting door Westtoer, in Tielt voor een toelichting door schepen Bart Biebuyck en in Izegem voor een toelichting door schepen Kurt Himpe vergezeld door de schepenen Caroline Maertens en Tom Verbeke. Het bezoek aan Izegem werd afgesloten met een bijzonder gesmaakt bezoek aan de voormalige schoenfabriek L'Eperon d'Or, een gebouw dat momenteel vakkundig gerenoveerd wordt tot bezoekerscentrum.

Op 13 november vond een 'Inspiratielab rond citymarketing' plaats in ARhus (Roeselare). Naast een plejade aan sprekers met internationale ervaring was er ook een interactief moment voorzien waarbij de steden en gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen van gedachten konden wisselen met hun buitenlandse collega's.

Tijdens het inspiratielab werden een aantal hardnekkige mythes in vraag gesteld en misschien wel doorprikt:
 • 'Citymarketing is in de praktijk niets meer dan een logo en een baseline'.
 • 'Citymarketing is er enkel om toeristen aan te trekken'.
 • 'Citymarketing is er enkel voor grote steden en gemeenten'.
Meer info: www.ibraveproject.eu