Samenwerking met regiopartners

ILV Associatie Midwest

Onder de koepel van het Midwestoverleg zijn er een 10-tal werkgroepen actief. Deze werkgroepen hebben o.a. als thema’s wonen, sport en erfgoed. Op basis van een rondvraag bij de besturen in 2013 zijn er ook werkgroepen rond gezamenlijke aankopen, ICT, delen van personeel, problematiek tijdelijke EU werknemers en dienstverlening, samenwerking rond technische opdrachten, Europese projecten en welzijn opgericht.

RESOC Midden-West-Vlaanderen is actief betrokken in de werkgroepen Europese projecten en Welzijn en participeert in de stuurgroep.

De werkgroep Europese projecten is in 2014 verschillende keren bijeen gekomen. De meerwaarde van deze groep ligt erin dat experten van de diverse regiopartners bijeen komen om tijdig Europese opportuniteiten te detecteren en voorstellen uit te werken die aansluiten bij de bestaande noden en behoeften van de steden en gemeenten uit de regio.
Het domein welzijn is zeer complex in haar aanbod en dienstverlening, alsook in het aantal structuren en organisaties. Deze werkgroep kwam in 2014 een drietal keer samen.

Gebiedsgerichte werking

Met de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-Vlaanderen en de andere organisaties (wvi, …) werden de werkzaamheden van een regionaal afstemmingsteam opnieuw opgestart. Concreet werd de vraag onderzocht of de realisatie van een streekmagazine kon / kan bijdragen tot het informeren van besturen, bedrijven, en bevolking over de kracht en meerwaarde van regiowerking.

Organisatie van de workshop 'Midden-West-Vlaanderen: een economisch palet van (s)maken!' i.h.k. de 2de editie van de Studie- en Trefdag voor gidsen van Midden-West-Vlaanderen (28 februari 2015).

Deze dag was een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, Leader Midden-West-Vlaanderen en Stad-Land-schap 't West-Vlaams hart i.s.m. diverse andere partners.

Leader Tielts Plateau

RESOC Midden-West-Vlaanderen participeerde in diverse bijeenkomsten van Plaatselijke Groep en de technische werkgroep, het adviserend orgaan, van Leader Tielts Plateau en was betrokken bij de afbakening en de formulering van de prioriteiten van de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de periode 2014 – 2020  voor Leader Midden-West-Vlaanderen.

I.s.m. diverse organisaties werd door RESOC Midden-West-Vlaanderen verder ook nog een aanvraagdossier aangemaakt en ingediend met het oog op de realisatie van eeen socio-economisch zakboekje dat de economische troeven en sterktes van Midden-West-Vlaanderen op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier in de kijker plaatst. Het dossier werd begin december echter niet weerhouden voor Leader-subsidiëring. Er wordt momenteel gezocht naar andere opties.