Sociale Cohesie in de bedrijfsomgeving

In 2012 lanceerde RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen voor het eerst een eigen projectoproep voor regionale socio-economische projecten. Maar liefst 9 besturen haakten hier op in en werkten een initiatief uit (steeds in samenwerking met eigen inwoners en lokale bedrijven) om de sociale cohesie in de bedrijfsomgeving te bevorderen. Het doel van deze oproep was het versterken van de sociale cohesie tussen het lokaal bestuur, lokale bedrijven en de lokale bevolking. Dit leidt tot een grotere mate van verbondenheid en tot de versterking van de regio-identiteit.
 
Naar analogie van deze eerste succesvolle oproep lanceerde RESOC/SERR MWVL in 2017 een tweede oproep.
 
Bij deze tweede oproep werden 2 dossiers weerhouden:
  • Ruiselede
  • Meulebeke