Sinds begin 2015 is er een nauwe samenwerking tussen de vier overlegfora (RESOC’s / burgemeestersoverlegfora) van de regio’s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen over de materie ‘spoormobiliteit’.

Mede door dit initiatief werden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd in het huidige vervoersplan (looptijd dec. 2014 – dec. 2017).

Op 23 mei l.l. vond de provinciale roadshow plaats van de NMBS over het vervoersplan dat vanaf december 2017 in werking zou treden.

Op basis van de aangereikte informatie van de NMBS werd intussen gereageerd op hoofdlijnen. M.b.t. de lijnen 69 Poperinge – Kortrijk en 73 De Panne – Deinze – Brussel worden er grondige aanpassingen gevraagd (op vlak van dienstregeling en reizigerscomfort). Daarnaast werden nog algemene verzuchtingen meegegeven.

Hier vindt u de uiteenzetting van de NMBS die gegeven werd op 23 mei.

Hier vindt u de reactie vanuit de regio’s Westhoek en Midden West-Vlaanderen.

De resultaten van de bevraging kan u hier downloaden

Doelstellingen

Korte termijn
 • Opmaak van een nota in naam van beide RESOC’s en beide fora van de burgemeesters, gericht aan de NMBS en de bevoegde minister over de gevolgen van de invoering van het vervoersplan van de NMBS
 • Voorbereiding van een actie om de negatieve gevolgen (o.m. langere reistijden, comfortverlies) van het nieuwe vervoersplan van de NMBS aan te kaarten
Lange termijn
 • Voorbereiding van een insteek voor het nieuwe vervoersplan (in 2017)
 • De creatie van een draagvlak voor onze eisen d.m.v. acties
Leden van de werkgroep

RESOC Midden-West-Vlaanderen
 • Mario Snaet: ACV Dienst Onderneming, Studie en Vorming
 • Danny Geleyn: Vakbondssecretaris bij ACV-Transcom
 • Marc Stals: Gewestelijk Secretaris ACOD Spoor
 • Julie Verhooghe: Stafmedewerker RESOC Midden-West-Vlaanderen
RESOC Westhoek
 • Peter Debaenst: Regioverantwoordelijke Veurne ACV Brugge-Oostende-Westhoek
 • Alex Platteeuw: Treinbegeleider - Secretaris sp.a Veurne
 • José Plesier: Coördinator Bewonersplatform Voorstad
 • Sigrid Verhaeghe: Stafmedewerker RESOC Westhoek


Nieuws over dit initiatief

De eerste concrete resultaten: bijstellingen van het vervoersplan met ingang vanaf 8 februari 2016!


Uit de aanpassingen die vanaf 8 februari 2016 doorgevoerd worden door de NMBS blijkt eens te meer dat onze acties meer dan terecht en nodig zijn! Regio’s Westhoek en Midden-West-Vlaanderen verdienen beter.

Wat verandert er concreet?
 • De NMBS vervroegt de P-trein 7082 Poperinge-Kortrijk 's ochtends met twintig minuten. De trein zal om 7.34 uur in Poperinge vertrekken en om 8.15 uur in Kortrijk aankomen. Hierdoor bekomen pendelende studenten een betere aansluiting.
 • De NMBS breidt de capaciteit van de zondagse studententreinen uit: aan de treinen met vertrek in De Panne om 15.52 uur en 20.52 uur zal een break-treinstel gekoppeld worden wat resulteert in een extra capaciteit van 222 plaatsen 2e klas en 32 plaatsen 1e klas.

Studentenactie van 22 november 2015

Omdat jongeren/studenten een belangrijke doelgroep zijn van onze actie, hebben vrijwilligers en lokale beleidsmensen op zondagavond, 22 november 2015, flyers uitgedeeld aan de stations van Roeselare, Lichtervelde, Veurne, Diksmuide en Ieper. Hartelijk dank aan de flyerploeg die bestond uit volgende mensen:
 • Beleid: burgemeester Lies Laridon, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn, schepen Kurt Vanlerberghe, schepen Katrien Desomer, schepen Martin Obin, fractielid Dirk Vandenbulcke.
 • Vrijwilligers: Geert Vanlangendonk, Tom Lingier, Daniël Meuleman, Yvan Vancoillie, Peter Debaenst, Eline Vansteelandt, José Plesier, Dorine Sioen, Julie Verhooghe, Jonas Plouvier, Sigrid Verhaeghe. 

Verlenging van de actie: deelnemen kan tot en met 30 november 2015

Op vrijdag 30 oktober noteerden wij 760 ingevulde enquêtes. Dat is een mooi aantal!
Uit een eerste doorlichting van de reacties blijkt dat we met ons initiatief zeer nuttige informatie verzamelen. Echter, om meer mensen de kans te geven om deel te nemen wordt de actie met een maand verlengd! Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier een sterkere boodschap kunnen overbrengen naar de hogere instanties.


Samenwerking met de studenten ‘Communicatiemanagement’ van Howest

Komende weken en maanden kunnen wij beroep doen op de creatieve inbreng van maar liefst 37 enthousiaste studenten en 3 deskundige docenten van Howest.
Vanuit het vakgebied ‘Communicatiemanagement’ zullen zij ons ondersteunen op twee vlakken:
•         het op korte termijn aanleveren van een seedingplan voor de online enquête, waardoor het aantal ingevulde enquêtes nog kan toenemen.
•         het op langere termijn opmaken van een contentplan waardoor het beleidsthema ‘spoormobiliteit’ hoog op de (politieke en maatschappelijke) agenda blijft.


Persmeeting lancering online enquête (15 september 2015)
Burgemeesters aan het woord!
Volg onze flyeractie
Het is 5 voor 12!: persactie 17 december 2016


In de pers:
  Communicatiedragers
U kan onze affiche hier downloaden.
U kan de flyer hier downloaden: Recto Verso

Plan van aanpak
Onze aanpak in een notendop.
Onze brieven t.a.v. NMBS en Infrabel (juni 2015)

Meer info bij Julie Verhooghe