Succesvolle lancering van de online enquête 'Spoort u (nog) goed?

Op 15 september lanceerden de vier regionale overlegfora voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek de online enquête met als titel ‘Spoort u (nog) goed?’ in het station van Lichtervelde.
Burgemeesters en vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) roepen met dit initiatief de inwoners en de treinreizigers op om komende weken massaal deel te nemen aan de bevraging over de stiptheid van de treinen, het geboden reiscomfort, de klantgerichtheid van de maatschappijen Infrabel en NMBS, en de kwaliteit van de stationsomgeving.

Daarnaast formuleerden de voorzitters van de fora een duidelijke boodschap voor de bevoegde instanties:
“Ook voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek moet een ‘exponentiële’ groei van het aantal treinreizigers de ambitie zijn!”

De persnota werd toegelicht door:
 • Dhr. Christof Dejaegher (Voorzitter RESOC Westhoek) en dhr. Luc Martens (Voorzitter Midwestoverleg)
 • De collega-burgemeesters dhr. Hendrik Verkest (tevens Voorzitter RESOC Midden-West-Vlaanderen), dhr. Toon Vancoillie (tevens Voorzitter Westhoekoverleg) en mevr. Ria Beeusaert-Pattyn,
 • Dhr Peter Debaenst (Voorzitter van de 'Werkgroep Spoor' van 4 organiserende instanties).

De lancering kon op ruime belangstelling rekenen:
 • er was een ruime opkomst vanuit de pers.
 • Streekpolitici en afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties betuigden hun steun aan de actie.

Volgende streekpolitici namen deel aan het officiële lanceringsmoment van de online bevraging:
 • Hans Delameillieure en Els Kindt, schepenen van Lichtervelde
 • Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, tevens Vlaams volksvertegenwoordiger
 • Griet Coppé, schepen van Roeselare, tevens Vlaams volksvertegenwoordiger
 • Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide
 • Sabien Lahaye-Battheu, Federaal volksvertegenwoordiger
 • Els De Rammelaere, burgemeester van Tielt
 • Kurt Windels, burgemeester en Enigo Vandendriessche, schepen van Ingelmunster

De aanwezige vertegenwoordigers van de sociale partners waren:
 • Marc Berghe ens Marc Stals, ACOD
 • Maarten Stuer, Boerenbond West-Vlaanderen
 • Danny Geleyn, Mario Snaet, André Maeseele en Dirk Verhaeghe, ACV West-Vlaanderen
 • Ina Schrauwen, Unizo West-Vlaanderen
 • Ann Vanassche, VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Onder de aanwezige sympathisanten bevonden zich onder meer leden van de actiegroep 'Trekhaak 73' en een vertegenwoordiger van de intercommunale wvi.

Hieronder kan je enkele sfeerbeelden vinden