26 maart 2014

Op 27 maart organiseerde RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen een inspirerende themadag onder de noemer ‘MIDWEST zet in op ... Sociaal Kapitaal’. Zo’n 65-tal deelnemers zakten af naar De Oude Melkerij in Gits en werden uitgedaagd om los van traditionele patronen te gaan nadenken over hoe sociaal kapitaal kan aangeboord worden en hoe we er samen (overheid, burgers en bedrijven/organisaties) kunnen aan bouwen om van de buurt, gemeente/stad en regio een beter(e) plek te maken om in te wonen, werken en leven.

De dag werd in goede banen geleid door innovatieconsulent Igor Byttebier; tevens auteur van de bestseller ‘Creativiteit – Hoe? Zo!  Anne Snick, ondezoekster sociale innovatie en gelijke kansen, gaf een heldere presentatie over de betekenis van ‘sociaal kapitaal’: In heel Vlaanderen hebben lokale besturen en organisaties de voorbije decennia een uitstekende dienstverlening uitgebouwd. De burgers zijn mondige klanten geworden, die veel verwachten op vlak van levenskwaliteit, veiligheid en zorgzaamheid in hun leefomgeving. Ze vragen vandaag dan ook niet alleen inspraak in het beleid, maar nemen her en der ook zelf het heft in handen om noden in hun buurt aan te pakken. Zo ontstaat een beleid niet voor, maar mee door de burgers: co-creatie is hierbij de nieuwe richting! Nodeloos te zeggen dat dit voor het beleid bepaalde opportuniteiten/uitdagingen inhoudt, maar dat het anderzijds ook voor hen de invulling van een nieuwe rol kan betekenen. 

Keynote speaker Prof. Bernard Lietaer had het in zijn ‘out of the box-toelichting’ over het ‘herdenken van geld’ en over de oplossingen die complementaire munten (kunnen) bieden op een aantal megatrends zoals bijvoorbeeld ‘de vergrijzingsproblematiek’, de ‘informatierevolutie’…. Hij gaf daarbij een aantal mooie voorbeelden in binnen- en buitenland van hoe de inzet van gemeenschapsmunten een doeltreffende hefboom kan zijn voor bijvoorbeeld bestuurders of professionele dienstverleners om co-creatie en vrijwilligerswerking van onderuit te stimuleren en te versterken.

In de namiddag konden de aanwezigen kennismaken met complementaire munten via een spelformule. Tijdens de open space workshop die daar op volgde werden de thema’s door de deelnemers zelf aangebracht en werden allerlei ideeën, ervaringen en kennis uitgewisseld.

Luc Martens, voorzitter VVSG en burgemeester, van de stad Roeselare, sloot de dag af met een bijzonder begeesterende epiloog!