22 april 2014

RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen organiseerde op 22 april een masterclass over hoe toekomstverkenning kan helpen bij business development en bij het nemen van strategische beslissingen. Tijdens haar welkomstwoord ging RESOC/SERR-coördinator Brigitte Smessaert dieper in op de betekenis van de veranderende socio-economische context voor regio-ontwikkeling en gaf ze daarbij haar visie op ‘branding’ en regio-strategiebepaling.

De 40-tal aanwezigen werden vervolgens op sleeptouw genomen door trendwachter Tom Palmaerts die een aantal mondiale en Europese ontwikkelingen en trends toelichtte. Daarna konden de deelnemers o.l.v. David Beurle van Future iQ Partners zelf de toekomst verkennen en hun competenties rond strategische planning en besluitvorming ‘testen’ tijdens een simulatie spel. Hierbij werkten de deelnemers in groepjes van 5 aan een concrete gebiedscasus. Door geregelde interventies van de spelleider moesten de deelnemers omgaan met veranderende externe / interne omstandigheden en ontwikkelingen. De deelnemers moesten vanuit hun rol en positie ageren en het team moest samen bepalen en kiezen welke beslissingen ze namen. Na elke fase ontving het team een nieuwe kaart waarop de impact van hun genomen beslissing op het gebied duidelijk merkbaar was. Bij afloop van het spel ontdekten de deelnemers hoe ze omgaan met de veranderingen en ontwikkelingen in hun eigen omgeving en wat de impact is of kan zijn van deze beslissingen over een bepaalde tijdspanne gezien.

Maarten Leyts (CEO @ Trendwolves) sloot de namiddag af met een toelichting over hoe je kan business opportunities creëren en verzilveren vanuit een trendverhaal.