B(r)ouw Challenge

B(r)ouw Challenge daagt jonge creatievelingen uit om een nieuwe herbestemming voor de oude brouwzaal van brouwerij Rodenbach te bedenken

Heel wat (industriële) gebouwen met erfgoedwaarde staan leeg en dreigen te vervallen omdat er om diverse redenen (financiering, haalbaarheid, …) nog geen duurzame herbestemming voor gevonden is. RESOC Midden-West-Vlaanderen en diverse partners sloegen de handen in elkaar en startten in 2016 met de voorbereiding van de B(r)ouw Challenge: een pilootproject waarbij een 30-tal studenten uitgedaagd zullen worden om tijdens een tweedaags ontwerpatelier (zaterdag 1 en zondag 2 april 2017) in team een out of the box-oplossing of een zogenaamde duurzame herbestemming voor de oude, leegstaande brouwzaal van brouwerij Rodenbach te bedenken en te visualiseren. Ze worden bij het uitwerken van hun project en (business) concept bijgestaan door relevante experten en coaches.

Belangrijk daarbij is dat de studenten op diverse momenten in dialoog gaan met de bewoners van Krottegem. Ze leren op die manier de buurt beter kennen en het project in breder perspectief te zien. Op het einde van het ontwerpatelier stellen de verschillende teams hun herbestemmingsproject (mogelijke toekomstige invulling van de site) aan een jury voor, bestaande uit experten. Tevens wordt aan de bewoners uit de wijk de mogelijkheid gegeven om hun voorkeur voor een bepaald idee uit te spreken (soort van publieksprijs).

De projectpartners willen met dit project:
  • Studenten de kans geven om met een reële case/site aan de slag te gaan waarbij ze in een buitenschoolse omgeving de creatieve en innovatieve mogelijkheden van een duurzame herbestemming concreet onderzoeken en uitwerken. Ze komen daarbij nauw in contact met rolmodellen (ondernemers/architecten, managers, …).
  • Het potentieel van de site belichten. Publieke en private spelers dichter bij elkaar brengen.
  • Bewustwording omtrent de meerwaarde van industrieel erfgoed en de fierheid over de verborgen pareltjes in de eigen buurt/regio … versterken.
  • Een concept/traject ontwikkelen dat ook elders kan ingezet en toegepast worden om met diverse doelgroepen (buurtbewoners, studenten, ondernemers, beleidsmakers, …) na te denken over de duurzame herbestemming van leegstaande (industriële) sites.