Meetinstrument Centrumbeheer

Meetinstrument Centrumbeheer: praktische toepassing in Ardooie en Hooglede

Lokale besturen dienen te zorgen dat de aantrekkingskracht van hun centrum of kern op (toekomstige) inwoners, handelaars, bedrijven en bezoekers minstens behouden blijft én zoeken hoe dit nog versterkt kan worden.

Om gemeenten te ondersteunen bij het evalueren van het beheer of management van hun centrum, werd in 2003, in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, het Meetinstrument Centrumbeheer (MICB) ontwikkeld door WES research én strategy. De toepassing van het meetinstrument kan als basis dienen om van daaruit een missie, visie, strategie en actieplan uit te werken. Het is m.a.w. een instrument ter ondersteuning van de gemeentebesturen bij de ontwikkeling van een beleid ten behoeve van de (economische) aantrekkelijkheid van hun centrum of kern.

Aan de hand van statistische gegevens en enquêtering bij lokale handelaars en inwoners wordt concreet nagegaan hoe aantrekkelijk het centrum is en hoe dit nog (verder) versterkt kan worden. De resultaten worden gebundeld in een omvangrijk eindrapport.

In 2018 begeleidt en ondersteunt RESOC Midden-West-Vlaanderen de gemeenten Ardooie en Hooglede bij de toepassing van het Meetinstrument Centrumbeheer in hun gemeente. Voor de gemeente Ardooie is het een eerste toepassing van het studie-instrument. De gemeente Hooglede actualiseert het Meetinstrument Centrumbeheer.

Wie meer te weten wil komen over dit project kan de presentatie en nota over het Meetinstrument Centrumbeheer raadplegen.