AFRESH: Europees netwerk rond voeding en beweging

Begin 2014 werd het project AFRESH (Activity and Food for Regional Economies Supporting Health)  dat ressorteert onder het 7de Kaderprogramma voor Onderzoek en Technolische Ontwikkeling (FP 7) na een looptijd van 3 jaar afgerond.

Zestien partners, actief in de voedings- of gezondheidssector, uit acht regio’s in de EU, bundelen in het  een gemeenschappelijke visie en stellen een 32-tal innovatieve oplossingen voor m.b.t. onderzoek, producten en diensten voor een 4-tal doelgroepen (kinderen en jongeren, ouderen, kansengroepen en werknemers) om het aantal ziektes (preventief) te verminderen die gerelateerd zijn aan verkeerde voedingsgewoonten en/of een gebrek aan beweging.

Binnen het project werkte RESOC/SERR MWVL samen met diverse organisaties aan een Europese ‘standaard/norm voor gezondheidsbevordering op het werk’. In het kader van de vergrijzingsproblematiek werd met diverse projectpartners gewerkt rond ‘voeding op maat van ouderen’.