RESOC/SERR Midden-West-VlaanderenHet tripartiete overlegplatform RESOC Midden-West-Vlaanderen (lokale besturen, werknemers- en werkgeversorganisaties), samen met o.a. de Provincie en WVI, biedt aan regionaal geëngageerde partners het forum bij uitstek om continue samen te werken rond gemeenschappelijke socio-economische thema's. Het Streekpact is hierbij geen eindpunt, geen resultaat, maar een beginpunt van duurzame strategieverfijning en regionale samenwerking.