Het ACV behartigt je persoonlijke en collectieve belangen op het gebied van werk en inkomen. Je werk is immers een belangrijk deel van je leven en dat willen wij graag ondersteunen. 
Enerzijds door op te komen voor je individuele belangen, anderzijds door goede collectieve afspraken te maken via het sluiten van cao’s. 
Werk is belangrijk. Maar soms zit je voor kortere of langere tijd zonder werk. Dan krijg je een inkomen via een uitkering. Ook dan kan je een beroep doen op de service van het ACV. De vakbond maakt kosteloos een werkloosheidsdossier voor je op en helpt je bij de afhandeling ervan.
 
We komen op voor de rechten van mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, studenten, werkenden en mensen met een uitkering. We nemen krachtige standpunten in over nationale en internationale thema’s. En daarom onderhandelt het ACV niet alleen over cao’s maar bemoeit de vakbond zich ook met thema’s als sociale zekerheid, sociale wetgeving en economie.

Meer info: http://www.acv-online.be