Provincie West-Vlaanderen

Om West-Vlaanderen nog sterker, beter en aantrekkelijker te maken, focust het provinciebestuur als een gedreven aanjager vanaf 2018 op haar grondgebonden opdrachten. 

Grondgebonden

Onze waardevolle West-Vlaamse grond verdient respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle natuur, droge voeten en duurzame energie. Als een ervaren regisseur en bouwheer zorgt het provinciebestuur dat natuur, grond en water optimaal gebruikt worden zodat de provincie verder kan groeien. 

Voortdoen

Hard werken en voortdoen, het zit in het DNA van de West-Vlaming. Het ondernemen maakte van de provincie West-Vlaanderen een welvarende regio. Een gunstig bedrijfsklimaat, professionele opleidingen, stimulansen voor starters en groeikansen voor land- en tuinbouw stellen onze welvaart veilig. Om het ondernemerschap naar een nog hoger niveau te tillen brengt het provinciebestuur economische en technologische partners samen en verdedigt ze de belangen van onze ondernemers, zowel nationaal als internationaal.

Meer info: www.west-vlaanderen.be