MIDWEST 2020 in 120 seconden!!!
 


Recent werd ‘MIDWEST 2020’ - het nieuwe Streekpact  voor de regio Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2013–2018 - bekrachtigd door de sociale partners, de provincie West-Vlaanderen en door 15 lokale besturen uit de streek. Uit samenwerking tussen mensen en organisaties groeit energie, vertrouwen en goesting om initiatief te nemen.
Engageer je, en maak samen met ons werk van de realisatie van MIDWEST 2020!
Waarom MIDWEST 2020 (s)maak het! ?  Midden-West-Vlaanderen heeft meer dan voldoende troeven in handen om zijn traditionele waarden op een meer positieve en vooral attractieve wijze in de verf te zetten. De sterke sector van de agro-voeding kan daarbij een prima vertrekpunt vormen, naast andere performante regionale sectoren. Samen met besturen, organisaties, bedrijven en burgers maakt RESOC/SERR werk van een meer ‘gesmaakte’ regio-uitstraling.