Themadagen

Uitwerking MIDWEST 2020 ….. een kwestie van aanpakken!

In het voorjaar van 2014 organiseerde RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen een aantal themadagen rond de 3 beleidsdomeinen ‘Ondernemen’, ‘Werken’ en ‘Leven’. Diverse lokale, regionale en provinciale partners, deskundigen en organisaties werden uitgenodigd, geïnspireerd en geactiveerd om de prioritaire regionale ambities van MIDWEST 2020 (de zogenaamde XII Werken) mee vorm te geven en te gaan vertalen in concrete actieplannen.