Medio mei 2017 heeft de Vlaamse overheid aan de regio Midden-West-Vlaanderen een jaarlijkse subsidie van 75.000 euro toegekend om de regierol op te nemen ter stimulering van de lokale regionale sociale economie voor de periode 2017-2019.
De regio kiest ervoor om met deze subsidie concrete acties en projecten uit te voeren die de samenwerking tussen en met de sociale economiebedrijven in Midden-West-Vlaanderen moet doen groeien.

Concreet wordt er gewerkt rond 3 pijlers:
  1. Ontwikkelen van een subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal ondernemen.
  2. Opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam aanbesteden.
  3. Organisatie van netwerk- en trefmomenten en intervisies.Samen met de lokale actoren proberen we om dit jaar het traject op te zetten rond ‘sociaal en duurzaam aanbesteden’ en hoe dit te implementeren in een gemeentelijke aankoopbeleid.
De eerste contacten met de sociale economiebedrijven zijn ondertussen ook reeds gelegd. Tegen de zomer van 2018 willen we graag de eerste resultaten voor pijler 2 concreet gemaakt hebben.

Meer info: yves.vercruysse@west-vlaanderen.be