een toekomstvisie anno 2030 voor de sociale economie in Midden-West-Vlaanderen