Beknopte samenvattingHet Vlaams ESF-Agentschap keurde op 6 december 2016 het dossier ‘Versterkt Socio-economisch Streekbeleid Midden-West-Vlaanderen’ goed. 


Met dit project zetten 16 lokale besturen van Midden-West-Vlaanderen, de sociale partners, de provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, VDAB, WVI en andere relevante actoren de komende 3 jaar, samen met RESOC Midden-West-Vlaanderen, volop in op een versterkt socio-economisch streekbeleid, waarbij de lokale bestuursbetrokkenheid geïntensifieerd en versterkt wordt. Daarbij worden een aantal gezamenlijke regionale uitdagingen vertaald in een meer concrete en actiegerichte streekwerking. 

Het samenwerkingsverband focust met name op:
 1. De ontwikkeling  van een groter draagvlak op lokaal, interlokaal en bovenlokaal beleidsniveau d.m.v. de ontwikkeling van een vernieuwd socio-economisch samenwerkingsmodel om de gekende/erkende regionale socio-economische uitdagingen om te zetten in een daadkrachtig én actiegericht socio-economisch streekbeleid; geformuleerd in een breed bekrachtigde Streekagenda.
   
 2. Het economisch aantrekkelijk houden én versterken van de regio Midden-West-Vlaanderen d.m.v.:
  - het inzetten op en stimuleren van innovatief ondernemerschap;
  - het ondersteunen en versterken van (detail)handel;
  - het aanspreken van de talenten en competenties van (potentiële) arbeidskrachten;
  - het stimuleren van sociaal en inclusief ondernemen.Dit project komt tot stand met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.