Nota detailhandel

Midden-West-Vlaanderen zet in op detailhandel

Wat doet een regio …
  • Met de laagste oprichtings- en stopzettingsgraad in detailhandel van (West-)Vlaanderen?
  • Met een beperkte stijging in het aantal actieve ondernemingen in detailhandel?
  • Met een daling van het aantal zelfstandigen in kleinhandel?
  • Met de toename van e-commerce?
​Klik hier om de volledige nota te downloaden.

Deze nota kadert binnen uitdaging 2 ‘Het economisch aantrekkelijk houden én versterken van Midden-West-Vlaanderen’ van het ESF-project ‘Samenwerkingsverband Versterkt Socio-economisch Streekbeleid Midwest’ en stelt een aantal projecten en acties voor om het commerciële weefsel in Midden-West-Vlaanderen te ondersteunen.