Nota ondernemerschap

Midden-West-Vlaanderen zet in op ondernemerszin en (ver)nieuw(end) ondernemerschap

Wat doet een regio …
  • Met de hoogste ondernemers- en overlevingsgraad van (West-)Vlaanderen?
  • Met het laagste aantal stopzettingen en het laagste aantal oprichtingen van (West-)Vlaanderen?
  • Met een totaal aantal vrouwelijke ondernemers dat slechts een derde (35,8%) is van het totaal aantal ondernemers?
  • Met de ondernemersuitdagingen vandaag en morgen: vergrijzing, werkbaar werk, combinatie werk- en privéleven,...?
Klik hier om de volledige nota te downloaden

Deze nota kadert binnen uitdaging 2 ‘Het economisch aantrekkelijk houden én versterken van Midden-West-Vlaanderen’ van het ESF-project ‘Samenwerkingsverband Versterkt Socio-economisch Streekbeleid Midwest’ en stelt een aantal projecten en acties voor om de ondernemerszin/-cultuur en (innovatief) ondernemerschap in Midden-West-Vlaanderen te ondersteunen en te stimuleren.