Ontbijtsessies onderwijs – arbeidsmarkt

 
De arbeidsmarkt in MWVL is heel erg krap. Heel wat bedrijven zijn continue op zoek naar gespecialiseerd (technisch) personeel.
Alleen neemt het aantal technisch, opgeleide vakmensen sterk af waardoor deze profielen moeilijk ingevuld worden. Hoe kan het tij gekeerd worden?

 
In het voorjaar van 2018 slaan UNIZO Onderwijs & Ondernemen en RESOC Midden-West-Vlaanderen de handen in elkaar om tijdens een roadshow van vier ontbijtsessies samen met ondernemers, lokale overheid, scholendirectie, leerkrachten en leerlingen zich te buigen over samenwerkingsmogelijkheden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Na de ontbijtsessie zet het bedrijf zijn deuren open voor de deelnemers.
 
Op 23 april wordt alle feedback verzameld en voorgelegd aan minister Crevits in de laatste ontbijtsessie: ‘Het onderwijs van morgen: uitdagingen en bezorgdheden?!’ om tevens haar input hierop te kennen.
 
4 ontbijtsessies, 4 verschillende thema’s:

De technieker van vandaag is niet de technieker van morgen! Integratie van jongeren met vreemde origine in het onderwijs en het bedrijfsleven! Het onderwijs van de toekomst! Het onderwijs van morgen: uitdagingen en bezorgdheden?! Meer info vind je hier terug.