Innoative Dissemination Of Social Entrepreneurship (IDSE)

Op uitnodiging van de Tsjechische organisatie P3 – People, Planet en Profit nam RESOC/SERR op 2 en 3 april 2014 deel aan de conferentie ‘Social Entrepreneurship – Or do it in a different way’ in Praag.  De conferentie werd geopend door Petra Francová, directeur van P3, de organisatie die aan de bakermat stond van sociaal ondernemerschap in Tsjechië.

Meer dan 200 deelnemers luisterden naar de uiteenzetting van Brigitte Smessaert die een toelichting gaf over sociaal ondernemerschap in ((Midden-)West-)Vlaanderen. Geert Verstraete, financieel eindverantwoordelijke bij Mariasteen, reisde mee af naar Praag en lichtte tijdens zijn presentatie de brede waaier van activiteiten, uitdagingen en toekomstplannen van Dienstencentrum GID(t)S toe.

Tijdens het tweedaags event werden waardevolle contacten gelegd, werden ervaringen uitgewisseld en expertise overgedragen.
In 2014 werkte RESOC Midden-West-Vlaanderen met het Tsjechisch nationaal infopunt rond sociale economie aan een promo-film waarbij een aantal West-Vlaamse regio-voorbeelden rond sociale economie in beeld werden gebracht.