My Life, My File

My Life, My file: naar een innovatieve aanpak om jeugdwerkloosheid in de huidige, digitale, samenleving aan te pakken.

Op de brainstormsessie van We for Work (23 oktober 2014 - Roeselare - www.weforwork.be) werd door diverse trajectbegeleiders vastgesteld dat jonge werkzoekenden te weinig zicht hebben op eigen mogelijkheden en interesses wanneer ze zich aanmelden op de arbeidsmarkt als werkzoekende: 'Wat kan ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn interesses? Wat zijn mijn troeven? wat wil je nog leren?' Het zijn grote vraagtekens voor heel wat jonge mensen.

Om hier aan tegemoet te komen werd binnen ESF het innovatieproject 'My life, My file' ingediend door Howest en Stad Roeselare i.s.m. SBS Skill Builders, Groep Intro, RESOC Midden-West-Vlaanderen, T-groep en VDAB.

My Life, My File wil inspelen op het gedrag of de manier waarop schoolgaande jongeren momenteel hun eigen interesses en mogelijkheden ontdekken, hier bewust van worden en dit bijhouden en beheren. Jongeren engageren zich vanaf hun 15de in allerhande jeugdwerk, vrijwilligerswerk, stages en vakantiejobs,... die hen werkervaring en competenties opleveren. Daarnaast verspreiden jongeren heel wat (relevante) informatie over zichzelf (via sociale media, internetfora, blog,...) waaruit hun interesse en competenties blijken, vaak zonder dat ze dit zelf doorhebben. Zelfinzicht en beter beheer van hun eigen interesses, competenties en ervaringen kunnen een positieve impact hebben op een meer naadloze overgang tussen schoolloopbaan en professionele loopbaan.

De projectpartners gaan na hoe ze jongeren kunnen aanzetten om zelf en beter informatie over zichzelf te verzamelen en te benutten zodat ze ook beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Van december 2015 tot mei 2016 wordt met de jongeren en betrokken stakeholders nagegaan hoe hierrond een innovatieve dienstverlening kan opgezet worden.